СЛЪНЦЕТО В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЮПИТЕР В ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Ако при раждането Юпитер е наранен, тези посоки показват период на борби и изпитания. Твърде близък и скъп човек на лицето ще изчезне от неговото зрително поле. Лицето ще има дела и парични загуби, обществена несполука и враждебност на околните и близките.

Тези съчетания показват също лошо здраве и семейни неприятности.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply