СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ОСНОВЕН САТУРН

Ако Сатурн е бил в добро съчетание в рождения звездослов, тези посоки ще бъдат извор на голяма почит и голяма енергия. Лицето ще бъде проницателно и ще има небивал успех. Много предимства ще му бъдат доставени от по-възрастни от него хора. Тези посоки дават най-задълбочено познаване проблемите на живота.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply