СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА С ОСНОВЕН МЕРКУРИЙ

Слънцето достига квадратура с Меркурий само когато лицето е в напреднала възраст. Сравнително малко хора доживяват тази възраст. Въздействието може само да се предполага, но независимо от това не е от съществено значение.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply