СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА В ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Ако Венера в основно положение е в добри съчетания при раждането, тези посоки ще доведат период от три години на щастлив живот и щастлив брак. Ако лицето още не е оженено, ще завърже познанство, което ще приключи с идеален брак. Ако ли пък звездословът показва артистични способности, те ще получат силен тласък в този период и ще донесат почести и голям успех в обществото.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply