ПОСОКИ НА СЛЪНЧЕВОТО ДВИЖЕНИЕ

Когато Слънцето образува при движението си секстил, квадратура, тригон или противостоеж с някоя планета, въздействието на Слънцето започва да се проявява а щом Слънцето стигне на разстояние градус и половина от планета и трае докато Слънцето измине градус и половина отвъд планетата.

Тъй като Слънцето се движи по един градус на ден и тъй като сме приели в отмерването на посоките, че един ден е равен на година излиза, че въздействието на Слънцето се проявява общо за три години в живота на даден човек. Въздействието на съчетанията на Слънцето през този период са извънредно силни, особено ако Слънцето е активизирано от Луната в движение.

Паралелът се различава от посочените съчетания, когато става въпрос за планети с бавно движение, защото тогава въздействието на Слънцето трае в продължение на много години. Така например, паралелът на Слънцето със Сатурн оказва въздействие за повече от 10 години, а паралелът на Слънцето с Юпитер има дори по-голяма продължителност на въздействието си.

Трябва да се отбележи, че съвпадът и паралелът действат предимно върху здравето, докато другите съчетания оказват влияние върху сделки, обществено положение и други подобни. Паралелът на Слънцето със Сатурн например показва лошо здраве, докато паралелът на Слънцето с Юпитер показва обратно – великолепно телосложение и крепко здраве.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply