НЯКОЛКО ВАЖНИ ТОЧКИ

Когато се съди за посоките, съществено е да се има предвид преди всичко съдържанието на рождения звездослов, защото дори слаби съчетания, когато са в хармония с рождения звездослов оказват решително въздействие, докато на глед силни съчетания, когато са в основно противоречие с характера на рождения звездослов не оказват никакво или съвсем незначително въздействие.

Друга съществена точка, която трябва да се припомни е, че съчетанията на планетите в развитие към основните планети действат в духа на основните планети. Да предположим, че в даден звездослов Слънцето е в Лъв и в съчетание с няколко планети, без значение дали са добри или лоши. В този случай, дори едно слабо съчетание на планета, която се движи към Слънцето, ще оказва особено въздействие. От друга страна, ако Слънцето на темата не е получило никакво съчетание или едно-две слаби съчетания, дори едно могъщо съчетание на планета в движение би имало слабо въздействие.

Трябва да се вземе предвид обстоятелството, че добро съчетание на една планета в движение с друга, която е наранена (в рождения звездослов) ще даде съвсем слабо преимущество, ако прояви изобщо някакво въздействие.

Накратко казано: съчетанията на планетите в движение действат само пропорционално с очертанията на рождената тема и на планетите, с които се съюзяват.

Третата важна точка за наблюдение, когато се оценяват въздействията на посоките е, че въздействието на една планета в движение върху една планета с основно положение никога не е достатъчно само от себе си да даде резултат – абсолютно необходимо е хармонично съчетание с Луната в движение със Слънцето, за да имаме сбъдване.

Понякога, в случаите, когато посочените от едно съчетание събития засягат двама души, съчетанията на планетите в движение могат да се осъществят в звездослова на единия и да бъдат оплодени от хармонично съчетание без обаче да дадат резултат, защото съчетанието в звездослова на другия не е достигнало още зрялост.

Ако не полага грижи за такива случаи, астрологът се излага на голямата опасност да прави много грешки в предсказанията си.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply