РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА РАЗВИТИЕ И ТЕХНИТЕ ТОЧНИ ОСНОВАНИЯ

Да си представим един прът – дълъг билиони километри, забит в земята на екватора и образуващ прави ъгли с полюсите на земята. Ако този прът би се завъртял заедно със земята в пространството, небесният кръг, който той би описал ще бъде онова, което астрономите наричат небесен екватор. Положението на всяка небесно тяло спрямо този небесен екватор се измерва в градуси, минути и секунди спрямо десния асцендент от точката, в която Слънцето преминава екватора през пролетното равноденствие. Осовото движение на земята води нов градус на зенита или меридиана всеки четири минути. Посредством правилата на една система на развитие ние можем да изчислим колко градуса на десния асцендент може да достигнат положението на меридиана от раждането до образуването на някое съчетание. Преходните градуси се превръщат във време, на основата – един градус – един ден (1о = 1 ден)!

Друга система на развитие се основава върху орбиталното движение на земята. Но в тази система положенията на планетите са изразени в надлъжни градуси, мерени върху еклиптиката (пътя на Слънцето) – от 0о на Овен до 29о на Риби. Меренето на времето става пак, както се посочи по-горе, само че тук един градус е равен на една година (1о = 1 година)! Но има и следната важна разлика: докато Луната обикаля един градус от своята ос само за 4 минути, тя обикаля един градус от орбитата си за 24 часа.

Така в първата система на развитие всички съчетания, които управляват събитията на един живот от 60 години например, ще бъдат образувани в 60 пъти по 4 минути, т.е. за 4 часа или една шеста от деня. В другата система образуването на съчетанията за същата продължителност от време ще са необходими 60 дни или два месеца или една шеста от годината.

И така, бъдещите събития хвърлят предварително сянка, но тази сянка се различава в дължина от височината, от която се проектира живота. Сянката на събитията, проектирани в по-плътния свят на желанията е по-дълга и по-определена и не е необходима толкова точност, за да се изчисли развитието въз основа на 1/360 част от годината за година. При този метод грешка от два часа в дадено време на раждане не ще причини грешка повече от месец в предсказанията. Така тая система задоволява повече, тя е повече употребявана. По-долу ще приведем правила на опростения способ в тая система на предсказание, благодарение на който математическите изчисления за цял един живот могат да бъдат направени само за няколко минути и то от всяко лице, което може да събира и изважда.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply