РАЗВИТИЕ НА ЪГЛИ

Освен развитието на планетите, трябва да отбележим още и движението напред на домовете. Това движение трябва да изчисляваме по начина за построяване на звездослова с разликата, че си служим със з.в. за деня, който съответства на годината, за която искаме да развием звездослова. В звездослова, който току-що разгледахме, критичната година е 1918, а 28 май се намираше в ефемеридата за 1884 година, които взаимно си съответстват. Ние си спомняме, че раждането е станало в 2 часа след пладне местно време, ширина 42о и дължина 95о. Тия данни ще бъдат употребени за определяне градусите на върха на домовете както при рождения звездослов. Едничката разлика се състои във вземането на з.в. в деня на раждане развит!

Ето пример:

З.в. на предшестващото пладне

от деня на раждането 1918 година

(Виж ефемеридата за 1884 г. – 28 май) …             4ч.             25мин.   00сек.

Поправка от 10 секунди за всеки 15о

Западно от Гринуич ……………………………..       0           1            3

Интервал на пладнето, предшестващо

раждането …………………………………………..        2            0           0

Поправка от 10 секунди на час за интервала                          20

З.в. на развито раждане                                   6ч.    26мин.    23сек.

След като се намери з.в. ние се справяме с таблицата на домовете за ширината на месторождението и изграждаме звездослов с 12-те дома по обикновения способ. После ние нагласяме местата на планетите за д.п.и. на 1918 година: получаваме завършена тема за годината, която искаме да сравним с рождения звездослов. Някои астролози прилагат този способ, но ние съветваме да се прилага друг способ, който още повече улеснява сравнението и преценката на съчетанията в положенията на раждането и в положенията при развитието на планетите до степен на недостигаема от други способи!

Рожденият звездослов се пише с мастило, защото той остава еднакъв през целия живот. Около него се пише широк кръг, за да обхване положението на планетите в тяхното развитие. Та, както и домовете са поставени на местата им, обаче леко, с молив, за да може лесно да се трие и да се нанесат положенията от следващата година, без да е необходимо да се преписва рождения звездослов.

По какъвто и начин да са поставени двата пълни звездослова с 24 дома, с една двойка дракони и техните опашки, двете страни на сполуката образуват същински лабиринт. И ако трябва да бъде представена цялата верига от съчетания, бикентили, полуквадрати и пр. и пр. – астрологът би се загубил в този математически лабиринт и не би разгадал нито думица от сказанието на звездите. В първата година на своите астрологически занимания един от авторите въвеждал толкова много и удивителни факти в звездословите и в таблиците за съчетанията, щото надминал пословичните китайски главоблъсканици. Човешката съдба, която той разгадавал, до такава степен се замъглила, щото никой не би могъл да помогне на обърканата душа!

Този астролог успял да премахне всички пречки по пътя на тълкуването и нека се надяваме, че всички нови астролози ще последват примера му. В какво се състои неговото нововъведение:

Необходимо е да вземаме под внимание само най-съществените фактори в развитието на съдбата на звездослова, защото нашият ум по този начин най-лесно ще обхване това развитие и ще даде правилното му разгадаване.

Кои са, прочее, най-съществените фактори, които трябва да бъдат неизменно нанасяни в чертежа и кои са тези неща, които трябва да бъдат отстранявани:

1. По отношение на развитието на домовете само две жизнени точки произвеждат голямото действие при съответните съчетания – тия точки са средата на небето и асцендентът. Следователно тези точки трябва неизменно да нанасяме в чертежа като прекарваме две пунктирани линии с молив, означавайки средата на небето и асцендента. Останалите десет знака не нанасяме, като несъществени.

2. Преглеждайки колоните на една ефемерида изучаващия може незабавно да си даде сметка, че движението на Уран, Нептун, Сатурн и Юпитер през двата месеца, които представляват развитието на един живот от 60 години е така бавно, че тези планети рядко образуват съчетания, които да не са изразени в самия рожден звездослов. Ако, разбира се, е образувано важно съчетание, астрологът незабавно открива това и го нанася в чертежа. Но обикновено трябва да се оставят настрана тези четири планети и да се занимаваме само с положенията на Слънцето, Луната, Марс, Венера и Меркурий.

3. Особено важно нещо за отбелязване е астрологът винаги да борави с точни данни за годината, в която се извършва дадено развитие. Не приемайте никога възрастта на лицето за изходна точка в такива случаи, защото често пъти хората казват почти на посоки: това стана, когато бях на 26 години. На астрологът естествено не му става ясно дали лицето е било между 25 и 26 години или между 26 и 27 години. Като следствие от това, никога не предсказвайте, че едно събитие ще стане, когато лицето стане на еди колко си години. Показвайки винаги годината и месеца. Не се колебайте, когато предсказвате и не споменавайте нищо, в което не сте напълно сигурни.

Вярвайте само в това, което Ви показват звездите и звездите ще оправдаят Вашата вяра в тях!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply