ОПИСАНИЕ НА СЪПРУГА ИЛИ СЪПРУГАТА

В звездослова на мъж планетите, с които Луната е в съчетание при развитието си след раждането, показват жените, към които ще бъде привлечен мъжа – характера им, темперамента, всички съобразно със знаците, в които са поставени тези планети или съчетанията, които образуват.

В женски звездослов мъжът се определя от Слънцето, образуващо съчетание с други планети, разглеждано в периода на нарастване според знака, в който се намира Слънцето и в който се намират другите планети.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply