НАПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗВЕЗДОСЛОВА СЪБДА ИЛИ СВОБОДНА ВОЛЯ!

Когато една верига изпитва натиск, несъвършенствата на нейната направа ще се проявят, най-слабото звено ще се скъса. Нашето психично тяло има също така слаби точки, които се проявяват в звездослова: от момента на раждането си ние излагаме нашето тяло на постоянен натиск; с време особеностите на някои слаби точки се проявяват в болести, душевни страдания и пр. Движението на планетите след раждането ни позволява да премерим времето, когато едно от нашите звена е изложено на опасност от счупване! Това движение на планетите се нарича направление, развитие. Разучаването на развитието на планетите е необходимо. Тук ще научим развитието на планетите само в областта на болестите.

Звездословът показва непогрешимо слабите страни на нашия характер, а развитието показва моментите, в които лошите привички ще дадат своя ефект и ще докарат скърби и болести, то показва точния момент, когато ще настъпят кризите в нашия живот и тяхната най-висока точка.

В този свят няма по-лесно наблюдаем закон от закона на менящите се явления в цикличен вид: прилив и отлив, ден и нощ, заспиване и събуждане, лято и зима. Според този закон животът на човека се живее във физическия свят и в духовния свят. Раждането и смъртта са само преминаване от една фаза на съществуване в друга фаза.

Звездословът показва различието в строежа на душата, съчетанията доказват как тя е възникнала от калейдоскопичните отношения на планетите в тяхното развитие. Тези, които изгарят страданията, изчистват и измиват душата си от мръсотията на живота.

Но, макар че планетите показват извънредно точно наклонностите, съществува и един неопределен фактор, който хороскопът не показва: волята на човека! Това е астрологическата скала, в която винаги могат да се разбият всички предсказания. При волята на човека и най-вещият астролог може да претърпи поражение. Фактът, че най-основателни показания не се сбъдват, показва щастливото уверение, че ние не сме задължени да действаме по един или друг начин, защото нашият звездослов показва само, че в известен момент звездният път ни тласка в някаква посока. В крайна сметка обаче ние сме си ръководителите на съдбата.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply