СКОРПИОН В АСЦЕНДЕНТА

СКОРПИОН В АСЦЕНДЕНТА дава един вид двойствена природа, това е един от мистичните знаци всред всички дванадесет знака. Той е символизиран понякога като Орел – вдъхновението, устрема, а понякога като змия – която пълзи и напада изневиделица. Духовният тип на Скорпион – изобразяван като орел, е скромен, разсъдлив, с висок идеал, с гордо и достойно поведение. Той запазва винаги самообладание. Твърде сдържан, той не иска съвети от никого. Другият тип е съвсем различен: лъжец, лукавец – прикрит и невъзможен за разгадаване. Сластолюбив и злобен, завистлив и страстен – той има много остър език и гневен характер.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply