ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ И БОГАТСТВО

От цялостта на звездослова може да се съди и за общественото положение, призванието, богатството и още за други условия, в които се развива живота на едно лице. ІІ, VІ, VІІІ и Х дом са обаче главните показатели по тези въпроси.

ІІ дом показва това, което лицето придобива чрез собствените си сили и средства. Когато Юпитер, Венера, Слънцето, Марс или Луната са в добро съчетание и поставени във ІІ дом или пък владеят ІІ дом, те привличат богатството в съответствие с числото. Близостта и положението на съчетанията: почит, подем, възход. Но ако Сатурн, Марс, Уран или Нептун са издигнати и нараняват Слънцето и Луната, това е сигурен белег за бедност.

Юпитер във ІІ дом е умерено щедър; Марс прави лицето разточително; Уран във ІІ дом при добро съчетание с Юпитер, Слънцето или Луната прави също богат човека.

VІІІ дом показва богатство, придобито чрез брак, завещание или наследство, без личните усилия на лицето.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply