ЗВЕЗДОСЛОВИ НА МЪЖЕ

Брак, който се извършва на младини, се посочва в звездослова на мъж както следва:

1. Ако е роден при нарастване на Луната, сиреч в момента, когато тя минава от новолуние към пълнолуние, при условие, че е поместена в ІV, V, VІ, Х, ХІ или ХІІ дом.

2. Ако Венера или Луната са силни и в добри съчетания с множество други планети в плодовитите знаци – Рак, Скорпион или Риби.

3. Ако Луната и Венера са в V или VІІ дом, които управляват годежа и брака.

4. Ако един плодовит знак – Рак, Скорпион или Риби е в асцендента, в V или VІІ дом.

5. Когато Венера и Марс са на почит – издигнати, силни и добре съчетани.

6. Когато Юпитер и Венера, или пък и двете планети заедно, са в VІІ дом и добре съчетани.

Брак в напреднала възраст се посочва в звездослова на мъж както следва:

1. Когато лицето е родено при намаляване на Луната, сиреч когато Луната минава от пълнолуние към новолуние и когато тя е поместена във ІІ, ІІІ, VІІ, VІІІ или ІХ дом.

2. Когато Луната или Венера са наранени от Марс, Сатурн, Уран или Нептун и една от планетите е в V или VІІ дом.

3. Когато Луната е в квадратура или противостоеж с Венера или Юпитер. Това положение дава големи неприятности в годеничеството, а следователно показва протакане на брака.

Бракът е невъзможен или се сключва при изключителни трудности:

1. Когато Сатурн е в Скорпион или пък ако Луната е в съвпад, квадратура или противостоеж със Сатурн.

2. Когато Луната или Венера са наранени в сатурнов знак на Скорпион.

3. Когато Луната е в квадратура или противостоеж със Слънцето лицето ще вземе много мъчно решение за брак, а ако съществува нараняване от страна на Сатурн, лицето изобщо не ще се реши на женитба.

4. Когато Луната е в последните градуси на един знак, тя се отзовава без съчетание  и ако в същото време не срещне никакво съчетание на други планети, лицето има пълна липса на интерес към нежния пол и ще си остане вечен ерген.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply