ВОДОЛЕЙ В АСЦЕНДЕНТА

ВОДОЛЕЙ В АСЦЕНДЕНТА дава здрав разум, любезен, съчувствен, благодушен характер. Обаче лицето – твърде много независимо и оригинално, не понася намеса в неговите фантазии, следва своя път без да се съобразява с това, което казват или мислят другите. Действа понякога дори против собствените си съждения и идеи, само и само да утвърди у самия себе си убеждението за независимост и воля.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply