НАРАНЕН ЮПИТЕР КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА

Тук Юпитер е безгрижен, тържествен, егоистичен. Лице, родено в такъв Юпитер е паразит за обществото. Комарджия, спекулант, търгаш от долна проба, спортист, обичащ блясъка и самохвалството, ще носи модерни дрехи и евтини скъпоценности. Такъв човек се среща обикновено по игрищата за футбол, по кафенетата. Хазартът е неговия любим и като че ли единствен начин за изкарване на хляба. Такива хора се явяват често по съдилищата поради съмнителните си действия, съмнителните си сделки, неморално поведение и неплатени дългове. В работническите среди този индивид става демагог, агитатор, подбудител на стачки и бунтове, но винаги готов на измяна и на „услуга” на властта.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply