НАРАНЕНА ЛУНА КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА

Когато променчивата, мечтателна Луна е наранена прави лицето извънредно оживено, отбягващо всякакъв вид работа, безпокойно, страхливо. Ако не може да се мести от град на град, то ще сменя квартирата си и занятията си толкова често, колкото никой друг. Ще внушава тази нужда от разместване и на тези, които са около него. Ако нараняването на Луната е тежко, ще бъде засегнат и ума на лицето.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply