ЛЪВ В АСЦЕНДЕНТА

ЛЪВ В АСЦЕНДЕНТА дава искрен, открит, амбициозен дух, мощна воля, горд, почтен, благосклонен характер, макар склонен към разгневяване и чувственост. Такива хора са способни да идат в крайности.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply