ДЕВА В АСЦЕНДЕНТА

ДЕВА В АСЦЕНДЕНТА дава критичен и изобретателен ум, но обикновено му липсва инициатива да прилага в практиката идеите си, които богато извират от фантазията му. Такива хора са егоисти в основата си; съсредоточени и сдържани, никога не се отдават и рядко могат да встъпят в брак с когото и да било.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply