УРАН КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА

Когато самобитният, ексцентричен, романтичен Уран е в добро съчетание и е управляваща планета, характерът е склонен към романтизъм, идеализъм, утопии, без грижа за условностите. Те са пионери на нова ера, защото това, което съвременниците им не виждат, те го виждат и се стремят към него и му пробиват път.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply