САТУРН КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА

Когато Сатурн – сериозен, проницателен, задълбочен, в добро съчетание е управляваща планета, хората, родени под негово влияние, са дълбокомислещи и сериозни. Те имат остро чувство за отговорността, която тежи върху тях и са изпълнени с предвидливост. Те са сигурни съветници и са достойни за оказване на доверие. Те са плодовити, честни до крайност, справедливи, непорочни, трезви, с примерен живот. Те нямат жал и снизхождение към тези, които са неспособни да превъзмогнат собствените си недостатъци и към тези, които имат лоши привички да рушат устоите на обществото. Сатурианците са дълбоко уважавани, макар че лично не се грижат да поддържат авторитета си пред обществото.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply