РЕЗЮМЕ НА АСТРОЛОГИЧНОТО УЧЕНИЕ

Тези, които изучават астрологическата наука, ще сметнат за твърде полезна публикуваната тук таблица за тълкуване на звездословите. Ключовите думи на нашата таблица ни дават в сбита форма същината от предсказанието на всяка планета, според това в добро или в лошо съчетание се намира тя.
След като изучаващият астрологията усвои основно значението на положението и съчетанията на различните планети, описани подробно в предходните глави, ще може с голяма леснина да изтълкува въздействието на всяко съчетание, като свързва и обработва ключовите думи от нашата таблица.
Ако Вие например трябва да изтълкувате звездослов, в който Слънцето се намира в тригон със Сатурн, описвате съдържащото се в таблицата както следва:
„Слънцето – изпълнено със жизненост, предприемчиво, влиятелно в тригон със Сатурн – разсъдливо, упорито, проницателно, методично (развийте до край това съчетание!) ще даде на Хикс силен обхват на живота, същевременно смелост и мъдрост. Хикс винаги ще бъде предприемчив, ще пресмята винаги грижливо пречките, които има да преодолява, не ще опита нищо безразсъдно дръзко, ще преследва своята цел, след като предварително е обмислил всяка подробност. Той – Хикс, ще бъде пресметлив, уреден, тактичен, дипломатичен, неговите усилия ще бъдат обикновено увенчани с успех. Ще натрупа богатство, защото Сатурн облагодетелства това.”
По този начин изучаващите могат да комбинират ключовите думи на всички планети и на всички съчетания, като ги развият според способността си да се изразяват. Това, заедно с една по-богата практика ще ги направи способни да тълкуват всеки изникнал звездослов.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply