ПОМАГАТЕ ЛИ НА ЗВЕЗДИТЕ СИ?

Често пъти изучаващите астрология изразяват недоволство от начина, по който действат звездите. Лошите направления се били осъществявали по-често, а добрите направления не получавали покритие.
Но в астрологията, както и в обикновения живот, важи поговорката: „Помогни си сам, ако искаш и Господ да ти помогне!”. Това значи, че съчетанията на планетите показват възможностите, които се разкриват, но те не показват насилие над когото и да било за действие в тая или оная посока. Ако съчетанията показват, че дадено лице например е способно да постигне това и това, значи че лицето има отворен път и гаранция за успех, но то не значи, че лицето ще дойде до успех без да си помести пръста!
Допуска се, че ние сме твърде слаби и следователно неспособни да упражняваме всякога с необходимата сила нашата воля. Но именно заради това ни се изпращат лошите направления, лошите влияния, за да се стреснем и да укрепим волята си, да се научим да правим това, което искаме, в онова време, което искаме! От самите нас зависи дали да се ръководим от външните обстоятелства или от нашата вътрешна воля.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply