МЕРКУРИЙ ПРЕДИ И СЛЕД СЛЪНЦЕТО

Важна точка, често пренебрегвана, е положението на Меркурий спрямо Слънцето. Когато е в същия знак, но на по-малък градус, отколкото е Слънцето той изгрява преди Слънцето и тласка, така да се каже, лъчите му напред. Но когато е в същия знак, но на ъгъл по-издигнат отколкото Слънцето или когато е в друг знак, Меркурий изгрява след Слънцето и, така да се каже го затъмнява. Разбира се, Меркурий преди Слънцето дава по-фин интелект, по-буден и напредничав ум, отколкото когато Меркурий е след Слънцето.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply