Нептун в VІІ дом

Нептун в VІІ дом показва брак с лице – свързано с окултизма, платоническа любов – която удовлетворява душата, успех като сказчик по окултни теми.

Ако е наранен, показва извънредно емоционален съпруг, склонен към медиумизъм, малко достоен за доверие; измама в брака, може би бигамия от страна на съпруга.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply