Нептун в ХІ дом

Нептун в ХІ дом означава личност с високи духовни стремежи, способна да привлече около себе си и да увлече мнозинството от хора. Всички ще работят за неговия успех в избраната област.

Когато Нептун е наранен, означава измама, предателство от хора, които са се представяли за приятели. Тези, които имат в звездослова си това положение, трябва да внимават в посещенията си и в избора на приятелите си.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply