Нептун в ХІІ дом

Нептун в ХІІ дом показва успех в занятия – вършени скрито, тайно – окултни издирвания и др. подобни. Означава почтен съюз на сродни приятелски души.

Нараненият в ХІІ дом Нептун означава отиване в затвор или болница, поради машинации на скрити, но влиятелни врагове. Означава още хронически заболявания поради поквара, които може да доведат до слабоумие или подлудяване.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply