Нептун в СТРЕЛЕЦ

Нептун в СТРЕЛЕЦ засилва религиозната наклонност, вдъхновението и посещението – посочени в звездослова. Поражда сънища, видения, окултни проявления. Означава любов към пътешествия.

Ако Нептун е наранен – лицето е изложено на уплахи, предчувствия, сънища за опасности, видения за бедствия, които овладяват напълно ума и водят живота му към нищета. Такива хора имат желание да пътуват, но не сполучват да сторят това или ако го сторят – срещат непрекъснато злополуки и нещастия.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Нептун в СТРЕЛЕЦ”

  1. 3uncritical says:

    3theology…

Leave a Reply