Юпитер в V дом

Юпитер в V дом увеличава числото на децата, които ще бъдат изворът на щастие за родителите, а също извор на полза. Това съчетание осигурява известност, добри приятели, общителен характер, голяма интелигентност и склонност към удоволствията. То предрича още печалби от търговия, успех в образованието, публицистиката или журналистиката. Когато Юпитер е наранен и специално – в Стрелец, дава страст към хазарта, към спортовете и към безделието; означава още неприятности с децата.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply