Юпитер в VІ дом

Юпитер в VІ дом дава добро здраве и успехи при лечение на болни или при гледането им, преданост на помощниците и уважение на околните хора. Когато Юпитер е наранен, предсказва чернодробни смущения, хипертрофия на черния дроб, затлъстяване и всякакви други разстройства, причинени от прехранване.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply