Юпитер в VІІ дом

Юпитер в VІІ дом дава симпатичен съпруг, с благородно и великодушно сърце, което ще донесе на лицето благоразположението, богатството и престижа в обществото. Това положение е идеално за брак или за съдружничество, защото роденият ще е сигурен, че партньорът му ще е искрен и честен. За адвокат – това положение показва голям успех, способност да помирява противниците.

Но ако Юпитер е слаб или наранен, лицето ще губи всичките си дела, ще пострада от своите съдружници, ще бъде осуетен бракът му или, ако бракът се осъществи – нехайството или егоизма на съпруга ще разстроят връзката.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply