Юпитер в ІV дом

Юпитер в ІV дом е най-щастливият предвестник на семейното благополучие, особено във втората половина от живота. Лицето ще има успех повече в мястото на раждането си, отколкото другаде. Ще добие помощ от роднините си, а дори и наследство. Сделките му ще почиват на здрава основа. Животът му ще протече спокойно и ще завърши сред богати приятели. Но когато Юпитер е наранен, лицето трябва отрано да напусне родното си място, защото условията там ще го погубят. Разточителство, своеобразни разходи, склонност към блясък и други скъпоструващи наклонности ще го разорят. Единственото спасение е да се дири друго място за живот.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply