Юпитер в ІІІ дом

Юпитер в ІІІ дом дава извънредно оптимистичен характер, та роденият каквито и пречки да среща, ще ги преодолява и ще вижда в тях само светлата страна на живота.

Когато в ІІІ дом Юпитер е наранен, лицето ще преживява корабокрушение и трудности при пътуване, ще се спасява трудно, но ще оцелява. Юпитер – наранен от Сатурн, прави лицето безгрижно, нехайно и загубва уважението на околните, а ако Марс е неблагоприятно поместен, лицето съвсем не ще има доверието на другите.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply