Юпитер в ІХ дом

Юпитер в ІХ дом дава благороден, оптимистичен и миролюбив характер; обширен и толерантен ум, спрямо утвърдените схващания. Лицето е много ценено и способно да заеме служби в църквата, държавата, образователните и филантропични сдружения. Това положение дава склонност към пътуване, което носи печалби и удоволствия. Но когато Юпитер е слаб или наранен, почува се нахалство, показност, лукс, разхищение, съдебни преследвания и загуба на чуждото доверие, опасност при пътуване.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply