Юпитер в Х дом

Юпитер в Х дом предсказва възвишен, щастлив и добродетелен живот, особено ако е в добро съчетание със Слънцето Сатурн или Луната, когато лицето ще се издигне във високи служби в църквата, държавата, правото и ще спечели богатство, почит и признание. Но слаб и наранен – Юпитер в това положение показва непочтен характер. Лицето ще се издигне, но лошите му действия ще го разобличат и ще загуби всичко.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply