Юпитер в ХІ дом

Юпитер в ХІ дом предвещава богати и влиятелни приятели; общителен характер, наклонност към удоволствия. В звездослов на мъж означава плодовит брак, но трябва – успоредно с това, да се изследва звездослова на жената, за да се види, дали тя отговаря на тези условия и в противен случай – предсказанията ще получат ограничение. Когато Юпитер е наранен, лицето ще срещне добри приятели, но те ще бъдат неспособни да му помагат или пък ще бъдат користни спрямо него. В тези случаи, лицето трябва да разчита само на себе си.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply