Юпитер в СТРЕЛЕЦ

Юпитер в СТРЕЛЕЦ означава богатство и успех; обширен ум с философски наклонности, уважение към закона и религията. Хора – с това съчетание, се издигат на високи постове в църквата и държавата. Нараненият Юпитер прави лицето разсипник, своенравник, готов да рискува на каквато и да било игра; дава загуби, неприятност със законите, прави лицето ограничено в религиозно отношение.

You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “Юпитер в СТРЕЛЕЦ”

  1. Victor says:

    hasnt@reactivated.tactlessness” rel=”nofollow”>.…

    thank you!!…

  2. shane says:

    weuns@conceivably.geologist” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ çà èíôó!…

Leave a Reply