Юпитер в СТРЕЛЕЦ

Юпитер в СТРЕЛЕЦ означава богатство и успех; обширен ум с философски наклонности, уважение към закона и религията. Хора – с това съчетание, се издигат на високи постове в църквата и държавата. Нараненият Юпитер прави лицето разсипник, своенравник, готов да рискува на каквато и да било игра; дава загуби, неприятност със законите, прави лицето ограничено в религиозно отношение.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply