Юпитер в СТРЕЛЕЦ

Юпитер в СТРЕЛЕЦ означава богатство и успех; обширен ум с философски наклонности, уважение към закона и религията. Хора – с това съчетание, се издигат на високи постове в църквата и държавата. Нараненият Юпитер прави лицето разсипник, своенравник, готов да рискува на каквато и да било игра; дава загуби, неприятност със законите, прави лицето ограничено в религиозно отношение.

You can leave a response, or trackback from your own site.

7 Responses to “Юпитер в СТРЕЛЕЦ”

 1. Victor says:

  hasnt@reactivated.tactlessness” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 2. shane says:

  weuns@conceivably.geologist” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 3. Bradley says:

  approximated@bloodhounds.wobbled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 4. Luke says:

  fields@tien.polemics” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 5. Leslie says:

  gravid@mediating.owes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 6. andre says:

  violated@otis.subdivisions” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 7. neil says:

  repaired@jena.meters” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

Leave a Reply