Юпитер в РИБИ

Юпитер в РИБИ дава милостив, състрадателен и гостолюбив характер. Нараненият в Риби Юпитер дава колеблив характер, апатия, плахост; роденият намира удоволствие в порока и най-срамния разврат. Става паразит за обществото.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Юпитер в РИБИ”

  1. 3namespace says:

    3appreciated…

Leave a Reply