Юпитер в КОЗИРОГ

Юпитер в КОЗИРОГ дава амбициозен, владеещ себе си, независим, жаден за издигане над другите характер, способност добре и умно да се командва, грижа да се пести, страх от разсипничество, таланти в механиката и изобретенията. Хората с това съчетание са достойни за доверие, искрени, почтени, удържат старателно своите обещания. Заради това, добиват бързо почит у околните. Но когато Юпитер е наранен, той създава скъперници, които си навличат омразата на всички.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Юпитер в КОЗИРОГ”

  1. 3bicycles says:

    1translations…

Leave a Reply