Юпитер в ДЕВА

Юпитер в ДЕВА дава разумен характер, аналитичен и практичен – способен да намери истината; предрича успехи в ръководенето на подчинени; в сделки; в упражняване на професията. Когато Юпитер е наранен – прави лицето цинично, критично и недоверчиво към всички, излага го на загуби от подчинените му, предвещава неуспех в работата и трудност при запазване на служебното място.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply