Юпитер в БЛИЗНАЦИ

Юпитер в БЛИЗНАЦИ дава литературен талант и успех. Пътуванията ще носят полза и удоволствия. Лицето има почтен характер и изискани маниери. Но ако Юпитер е наранен, лицето ще бъде изложено на големи загуби; при пътуване ще минава на косъм от опасности, ще има неприятности по повод на религията и законите, а също затруднения с братя и сестри.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply