Уран – планета на алтруизма – въведение

Лъчите на любовта на Венера клонят към съпруга на тези, които са свързани с кръвта. При добро съчетание – тази любов може да се издигне над физическата в космични пропорции и да се превърне в любов като тази, която Христос е изпитвал, когато е плакал на Йерусалим казвайки, че „както кокошката иска да събере под крилото си своите малки, така той би искал да събере хората на Израиля върху своята гръд”. Хората, които имат тази уранова любов, стават строители (учители) на обществото, привързани към всяко движение за издигане, за възход.

Любов е дума, с която много се злоупотребява и чувството, което често се означава с тази дума, обикновено до толкова е пропито с желания, че това е по-скоро Марсовата страст, отколкото Венерината любов. Алтруизъм – ключовата дума на Уран, внушава универсална любов такава, каквато нашият Спасител е чувствал.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply