Уран – планета на алтруизма – въведение 1

Уран е следователно октава на Венера и който иска да поеме пътеката на приготовлението, трябва да изучи да превръща постепенно любовта на Венера – ограничена в кръга на семейството и да култивира в себе си универсалната любов на Уран – алтруизма.

Ние лесно можем да разберем, че мнозинството от хората не отговарят на изискванията на Уран и че неговото влияние върху хората е често полов разврат, тайни връзки, свободна любов и омраза към установените условности. Това се отнася за квадратурите и противостоежите. Уран – добре утвърден по положение и по знак, дава водачи на обществото. Уран в асцендента обикновено увеличава ръста, затова истинските урановци са едри хора.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply