Уран в V дом

Уран в V дом. Петият дом управлява възпитанието, публикациите, удоволствията, многодетството в брака, ражданията. Скитникът Уран ще даде в началото твърде малко допустими схващания за отношенията на половете, ще доведе скрити връзки, непозволени от закона. Жена, която има в звездослова това положение, е изложена извънредно много на прелъстяване, макар че тя съзнателно не дава повод за това. Това положение прави раждането много трудно и ако детето се роди все пак живо, съществува опасност да загине от нещастен случай или от необикновена болест. Ако други влияния в звездослова дават наклонност към литература, лицето ще е разположено да се присъедини към социализъм или анархизъм, или други течения от този род. Ако Уран е наранен от Сатурн, Нептун или Марс, писанията на лицето или издателството, което ги публикува, ще предизвикат проливане на кръв, съзаклятия, предателство, водещи до разправии с правосъдието. Това съчетание също така би могло да намали трудностите при раждане, посочени по-горе. Човек с добре съчетан Уран в V дом не ще играе хазарт, но ако Уран е наранен, ще се изкуси и ще играе хазарт, от който ще претърпи големи загуби – независимо от разумните си хазартни постъпки. Относно удоволствията ние виждаме, че тези хора се привличат от необикновените и странни неща. Мнозинството от тях мечтаят да се надбягват с аероплани в облаците така смело, както с автомобили по земята.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Уран в V дом”

  1. 1corvette says:

    2hinting…

Leave a Reply