Уран в VІІ дом

Уран в VІІ дом, показва романтична женитба, внезапна и необмислена, понякога – свободно съжителство. Такива хора са обикновено нещастни в брака, защото съпругът е независим, непостоянен, въставащ срещу всяка пречка, увлича се по тайни връзки, не остава верен никому. Това положение дава публични скандали или смърт на съпруга.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply