Уран в VІІІ дом

Уран в VІІІ дом, е добър предвестник, защото той показва, че когато краят на живота е близо, смъртта ще дойде внезапно – спестявайки излишни страдания. Заради това такива хора трябва да поддържат делата си в ред, така че смъртта да ги завари подготвени. Това съчетание води често до неочаквано завещание от съпруга.

Ако обаче планетата е наранена, лицето попада в спорове във връзка със завещанието на починало лице.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply