Уран в ІV дом

Уран в ІV дом. Хората с това положение трябва да напуснат родното си място при първа възможност, защото там не могат да имат успех. Техните роднини, съседи и близки ще са враждебни. Ако родителите са богати, ще се опитат да обезнаследят детето, което ще има Уран в ІV дом. Даже когато VІІ и VІІІ дом са добре утвърдени, съмнително е дали детето ще спечели делото и ще придобие своята част. Общественото мнение в родното му място ще е толкова враждебно спрямо него, щото това ще повлияе и на процеса. За такъв човек е опасно да се жени и да основе семейство, защото не ще добие мир и спокойствие.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply