Уран в І дом

Уран в І дом, дори когато планетата е добре поставена, прави лицето ексцентрично. То изпитва удоволствие да действа обратно на условностите в обществото с единствената цел да изглежда отрано в очите на останалите хора. Смята, че неговите схващания са по-добри от схващанията и мненията на другите.

Ако Уран е наранен, роденият ще защитава схващанията си против всички и против всичко до смърт, докато добре поставеният Уран все пак предполага търпимост, толерантност спрямо останалите хора.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply