Уран в ІХ дом

Уран в ІХ дом, дава напредничав ум – независим, оригинален, изобретателен, стигащ понякога до гениалност. Интуицията е също високо развита. Тези хора изпитват удоволствия от мечти за преустройство на света. Заради това те са смятани от околните за смахнати.

Ако Уран е наранен в ІХ дом, в частност от Марс, лицето става свиреп анархист, който не се спира дори пред проливане на кръв.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply