Уран в ХІІ дом

Уран в ХІІ дом показва загуба на доброто име, заточение, отдалечаване от домашното огнище, много болести през разните периоди на живота, уединяване в болници.

Ако Уран е сериозно наранен, ще има затвор или въдворяване в здравно учреждение и също много ядове, поради подмолните действия на тайни неприятели.

Такива хора през целия си живот ще бъдат съпътствани от страх за заплашваща ги опасност.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply