УРАН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЮПИТЕР

УРАН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЮПИТЕР означава широка душа, милостиво сърце, обещава благосъстояние. Лицето е почтено, искрено, общително, гостоприемно и способно да се възползва от влиянието на приятели. Това съчетание предвещава успех в областта на педагогическите учреждения.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply